e-porady


Dzięki nowej formie kontaktu z Kancelarią, istnieje możliwość skorzystania z profesjonalnej porady prawnej udzielonej drogą elektroniczną (e-porada).

Aby uzyskać e-poradę, należy wysłać wiadomość e-mail na podany niżej adres z danymi personalnymi, numerem telefonu oraz przedstawieniem Państwa sprawy: kancelaria.adwokacka.lask@gmail.com

 

Adwokat przeanalizuje Państwa problem, może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego i inne niezbędne dane oraz wskaże numer rachunku bankowego, na jakie należy uiścić opłatę.

 

Po dokonaniu opłaty, otrzymają Państwo odpowiedź w postaci porady lub opinii drogą elektroniczną w terminie od 2 do 5 dni, od daty zaksięgowania wpływu opłaty na wskazane konto bankowe.

 

Kancelaria zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu  w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych,o czym zostaniecie Państwo poinformowani. Jednocześnie Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy sporządzenia porady prawnej lub innej pomocy prawnej w sytuacji nie dotrzymania przez klienta warunków wskazanych wyżej.

y>