Zakres usług


 1. Sprawy gospodarcze, w tym również: zakładanie, likwidacja, fuzja oraz upadłość spółek cywilnych i prawa handlowego.
 2. Występowanie w postępowaniu egzekucyjnym oraz windykacja roszczeń.
 3. Obsługa podmiotów gospodarczych
 4. Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
 5. Sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych.
 6. Współpraca z innymi kancelariami na zasadzie udzielania i otrzymywania substytucji do prowadzenia konkretnych spraw.
 7. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.
 8. Nasza Kancelaria oferuje także usługi w zakresie:
 • reprezentowania przed Sądem (po podpisaniu pełnomocnictwa),
 • pisania pism procesowych,
 • sporządzania apelacji i kasacji,
 • sporządzania skarg do Trybunału Praw Człowieka,
 • występowania przed tym Trybunałem,
 • sporządzanie skarg do różnych instytucji i organów w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

 

Wszystkie usługi realizowane są na terenie całego kraju.

 1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.

y>